Demà s’inaugurarà un nou tram de carril bici, que connectarà a través del pont de Fusta abdós marginals